Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te huur
Karreveld 14 in Koudekerke 4371 GA

Karreveld 14

4371 GA Koudekerke
Huurprijs € 550,-
0118-413920

Kenmerken

Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 99 m² In units vanaf 99 m²
Lees meer

Omschrijving

Moderne bedrijfsloods (tussen) met een vloeroppervlak van circa 99 m², met voorterrein.

De unit is voorzien van meterkast (met aansluitingen elektra met krachtstroom, gas en water) en een elektrisch bedienbare over headdeur. Op het dak zijn PV-panelen aangebracht.
Er is...
Lees meer

Omschrijving

Moderne bedrijfsloods (tussen) met een vloeroppervlak van circa 99 m², met voorterrein.

De unit is voorzien van meterkast (met aansluitingen elektra met krachtstroom, gas en water) en een elektrisch bedienbare over headdeur. Op het dak zijn PV-panelen aangebracht.
Er is verlichting en de nodige stopcontacten en een toiletruimte

Locatie: Het bedrijfspand is gelegen op het moderne bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke.

Huurprijs: € 550,00 per maand excl. BTW.

De huurprijs is exclusief kosten voor onder meer gas, water en elektra, alsmede eventuele gebruikers gerelateerde belastingen als baatbelasting, precario e.d.


Gebruik: Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden. De vestiging van detailhandelsbedrijven, horecabedrijven en zelf-standige kantoorvestigingen en autobedrijven is niet toegestaan.
In de huurovereenkomst zal het gebruik nader worden gespecificeerd en voor partijen bindend worden vastgelegd.

Prijspeil huurprijs: 1 december 2019.

Servicekosten: Servicekosten zijn niet van toepassing.

Energiekosten: Energiekosten zullen door de toeleverende bedrijven rechtstreeks bij huurder in rekening worden gebracht.

Huurcontract: Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op kantoorruimte en andere be-drijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit.

Huuringangsdatum: In overleg, op korte termijn mogelijk.

Duur contract: 5 jaar, andere termijnen in nader overleg.

Verlenging: Indien de huurovereenkomst niet of niet tijdig is opgezegd wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar.

Beëindiging: Beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.

Huurprijsbetaling: De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs en de hierover verschuldigde omzetbelasting. De betaling dient per kwartaal voorafgaand aan de betreffende huurperiode te worden voldaan.

Huurprijsindexering: De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2020 worden geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex-cijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens. Deze gegevens worden gepubli-ceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting: Conform het gehanteerde model van huurovereenkomst, opteren partijen voor een met BTW belaste verhuur, waarbij huurder verklaart dat huurder het gehuurde voor tenminste 90% blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW.
Indien terzake van de BTW een volmacht moet worden afgegeven door huurder, zal hij deze binnen 2 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst in het bezit stellen van verhuurder/beheerder.
Indien, door een te late indiening ervan, de belastingdienst sancties oplegt, zijn de consequenties voor rekening van huurder.

Zekerheidsstelling: Door huurder dient een bankgarantie te worden verstrekt ter grootte van een kwartaalverplichting, dat wil zeggen huur inclusief servicekos-ten, promotiekosten en BTW als waarborg voor het nakomen van haar verplichtingen. In plaats van een bankgarantie kan ook een waarborg-som worden gestort bij verhuurder.

Opleveringsniveau: Het gehuurde wordt opgeleverd in die staat waarin het gehuurde zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt.
Verhuurd wordt uitsluitend indien hier niet expliciet van is afgeweken het casco, te weten: kale bouwvloer, bouwplafond, bouwmuren, aansluitpunten voor natte groep, energiemeters en pui. Alle andere aanwezige zaken (door huurder of vorige huurders aangebracht) behoren uitdrukkelijk niet tot het gehuurde. Huurder heeft hiervoor een zelfstandige onderhouds- en/of vervangingsplicht.

Geldigheidsduur: Deze aanbieding is geldig tot en met 31-04-2020

Voorbehoud: Aan schrijffouten kan Aerssens & Partners makelaars niet worden ge-houden. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Ten aanzien van eventuele onjuistheden en/of wijzigingen kan auteur en verhuurder geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Ieder voorstel is geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van finale goedkeuring door de
directie van verhuurder. Indien verhuurder haar goedkeuring niet geeft kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het beroepen op dit voorbehoud leidt tot het vervallen van eerdere afspraken of intenties. In dat geval kan geen enkele aanspraak gemaakt worden op schade-vergoeding of anderszins.


Inlichtingen:
Aerssens & Partners makelaars
Boulevard Bankert 158
4382 AC Vlissingen
Telefoon: 0118-413920
Fax: 0118-411112
E-mail: info@aenpmakelaars.nl
Homepage: www.aenpmakelaars.nl
Overdracht Status Beschikbaar Huurprijs € 550,- Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Ja Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 2015 Indeling Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 99 m² Perceeloppervlakte 150 m² Vloerbelasting 1000 kg/m² Vrije hoogte 600 cm Diversen In units vanaf 99 m² Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
Hoofdfunctie
Bedrijfsruimte
Voorzieningen
Krachtstroom, betonvloer, toilet
Prijs
€ 550,-
BTW belast
Ja
Oppervlakte
99 m²
In units vanaf
99 m²
Vrije hoogte
600 cm
Vrije overspanning
8 m
Vloerbelasting
1000 kg/m²
Terrein aanwezig
Ja
Oppervlakte
50 m²

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring