Scroll Top

4338 PT Middelburg

Ampereweg 36

€ 9.600,- p/j.

Nette bedrijfsruimte op een uitstekend bereikbare locatie op bedrijventerrein Arnestein.
Het object bestaat uit een kantoorruimte/bedrijfsruimte op de verdieping met entree op de begane grond. Het is onderdeel van een groter geheel waarbij er nog 1 andere huurder in het gebouw is gevestigd.

Op bijgevoegde art impressies ziet u een indruk hoe een en ander er uit kan komen zien. De huurprijs is gebaseerd op een basisruimte met kitchenette en toiletvoorziening. Eventueel kan dit worden uitgebreid met extra voorzieningen, die dan tegen een verdiscontering in de huur worden doorberekend.
Verder is er parkeergelegenheid (4 parkeerplaatsen) op eigen terrein en ruimte voor laden en lossen.

Locatie:
Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein Arnestein te Middelburg.

Huurprijs:
€ 9.600,-- per jaar excl. BTW
De huurprijs is exclusief kosten voor onder meer gas, water en elektra, alsmede eventuele gebruikers gerelateerde belastingen als baatbelasting, precario e.d.

Gebruik:
Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden. De vestiging van detailhandelsbedrijven, horecabedrijven en zelfstandige kantoorvestigingen is niet toegestaan.
In de huurovereenkomst zal het gebruik nader worden gespecificeerd en voor partijen bindend worden vastgelegd.

Servicekosten:
Servicekosten zijn niet van toepassing.

Energiekosten:
Energiekosten zullen door de toeleverende bedrijven rechtstreeks bij huurder in rekening worden gebracht.

Huurcontract:
Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit.

Huuringangsdatum:
Op korte termijn beschikbaar.

Duur contract:
5 jaar.

Verlenging:
Indien de huurovereenkomst niet of niet tijdig is opgezegd wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar.

Beëindiging:
Beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.

Huurprijsbetaling:
De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs en de hierover verschuldigde omzetbelasting. De betaling dient per maand voorafgaand aan de betreffende huurperiode te worden voldaan.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex-cijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens. Deze gegevens worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting:
Conform het gehanteerde model van huurovereenkomst, opteren partijen voor een met BTW belaste verhuur, waarbij huurder verklaart dat huurder het gehuurde voor tenminste 90% blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW. Indien terzake van de BTW een volmacht moet worden afgegeven door huurder, zal hij deze binnen 2 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst in het bezit stellen van verhuurder/beheerder. Indien, door een te late indiening ervan, de belastingdienst sancties oplegt, zijn de consequenties voor rekening van huurder.

Zekerheidstelling:
Door huurder dient een bankgarantie te worden verstrekt ter grootte van een kwartaalverplichting, dat wil zeggen huur inclusief servicekosten, promotiekosten en BTW als waarborg voor het nakomen van haar verplichtingen. In plaats van een bankgarantie kan ook een waarborg-som worden gestort bij verhuurder.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt opgeleverd in die staat waarin het gehuurde zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt. Verhuurd wordt uitsluitend indien hier niet expliciet van is afgeweken het casco.

Lees meer

Brochures

Kenmerken

Overdracht
Status
Te huur
Prijs
€ 9.600,- p/j.
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
2008
Bouwjaar toelichting
Indeling
Soort Object
Bedrijfsruimte
Totale oppervlakte
306 m2
Oppervlakte bedrijfsruimte
153 m2
Oppervlakte kantoorruimte
153 m2
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen
5
Overig
In units vanaf
153 m² bedrijfsruimte
Locatie
BEDRIJVENTERREIN
Aantal verdiepingen
1
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed
Lees meer