Scroll Top

4382 AC Vlissingen

Boulevard Bankert 300

€ 100,- PER_VIERKANTE_METERS_PER_JAAR

Ondernemen op één van de mooiste locaties van Vlissingen. Dat is ondernemen aan de Boulevard. Wij bieden aan een grote commerciële bedrijfsruimte van ca. 655 m² BVO op TOP-locatie, met uitzicht op zee.
Deze ruimte is geschikt als kantoor, maar ook detailhandel, maatschappelijke doeleinden en zelfs lichte horeca behoort tot de bestemmingsmogelijkheden.
Als locatie één van de visitekaartjes van het bedrijf is, dan is deze locatie aan de Boulevard een fantastische locatie, waar je als eigenaar en medewerker van het zittend bedrijf ook trots bent om te werken. Elke dag is hier genieten met de voorbijttrekkende schepen, het strandgebeuren en de zon die in de avond aan de horizon in de zee zakt. Het is een genot om aan zee te mogen werken.

Kenmerken van deze ruimte zijn:
* Breed front van ruim 40 meter
* Flexibel indeelbare ruimtes
* Bereikbaar via de Plaza aan de Boulevard zijde en via de Kenau Hasselaarstraat via trap of lift
* Hoge attentiewaarde
* Turn Key, dus inclusief scheidingswanden, plafonds, verlichting, vloerbedekking, verwarmingsinstallatie en nutsvoorzieningen.
We verhuren de ruimtes zoals hierboven vermeld.

Omliggende bedrijven zijn onder meer Fletcher hotels, Aerssens & Partners makelaars, 't Smoske (Belgische belegde broodjes), een paar restaurants, Riemens & De Bruin accountants enz. Een royale mix van ondernemers.

Deelverhuur is bespreekbaar vanaf ca 250 m² VVO. Bij deelverhuur hanteren we andere huurprijzen.

Parkeren kan op korte afstand op het achtergelegen gemeentelijk parkeerterrein met een parkeervergunning (door het bedrijf zelf aan de vragen bij de gemeente) of betaald parkeren. Vrij parkeren is op loopafstand.

De indeling is als volgt:
Entree aan de Boulevardzijde met receptie, 9 kantoorruimtes, variërend in grootte, 4 ruimtes die als opslag dienen, serverruimte, eetkamer, toiletvoorziening met meerdere naast elkaar gelegen sanitaire ruimtes en achter ontsluiting.

De administratieve zaken benoemd:
Het papierwerk:
Gebruik:
Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden als kantoor, voor detailhandel, maatschappelijk gebruik en lichte horeca.
In de huurovereenkomst zal het gebruik nader worden gespecificeerd en voor partijen bindend worden vastgelegd. Verhuurder zal daarbij altijd een beslissende stem hebben in de keuze van de huurder.

Servicekosten:
Servicekosten zijn niet van toepassing.

Energiekosten:
Energiekosten zullen middels een bijdrage bij huurder in rekening worden gebracht bij deelverhuur. Bij verhuur aan één partij, zal de huurder zelf een energiecontract afsluiten bij een Nuts-aanbieder.

Huurcontract:
Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit.

Huuringangsdatum:
In overleg, op korte termijn mogelijk.

Duur contract:
In beginsel 5 jaar met een optietermijn van wederom 5 jaar.

Verlenging:
Indien de huurovereenkomst niet of niet tijdig is opgezegd wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar.

Beëindiging:
Beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.

Huurprijsbetaling:
De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs en eventueel voorschot energie en de hierover verschuldigde omzetbelasting. De betaling dient per maand voorafgaand aan de betreffende huurperiode te worden voldaan.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex-cijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens. Deze gegevens worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting:
Conform het gehanteerde model van huurovereenkomst, opteren partijen voor een met BTW belaste verhuur, waarbij huurder verklaart dat huurder het gehuurde voor tenminste 90% blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW. Indien terzake van de BTW een volmacht moet worden afgegeven door huurder, zal hij deze binnen 2 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst in het bezit stellen van verhuurder/beheerder. Indien, door een te late indiening ervan, de belastingdienst sancties oplegt, zijn de consequenties voor rekening van huurder.

Zekerheidstelling:
Door huurder dient een bankgarantie te worden verstrekt ter grootte van een kwartaalverplichting, dat wil zeggen huur en BTW als waarborg voor het nakomen van haar verplichtingen. In plaats van een bankgarantie kan ook een waarborgsom worden gestort bij verhuurder.

Wij komen ook graag in contact met de relatiemanager van de bank van huurder of diens accountant als we een stukje onderbouwing willen om de kwaliteit van huurder te toetsen.

Huurder mag ook gebruik maken van de aanwezige airco en zonnescreens. Deze worden uitdrukkelijk niet mee verhuurd, maar ter beschikking gesteld om niet. Dat betekent dat onderhoud en reparaties voor rekening van huurder zijn. Verhuurder is niet bekend met de kwaliteit van deze voorzieningen

Deze aanbieding geschiedt sans prejudice. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend en voor eventuele onjuistheden zijn zowel verhuurder als wij, als makelaar niet aansprakelijk.

De verhuur is een collegiale samenwerking tussen Aerssens & Partners makelaars en Theelen & Partners makelaars. Bezichtigingen vinden slechts plaats na afspraak. Het zelf benaderen van de zittende huurder en het zelf bezoeken van de locatie wordt niet op prijs gesteld.

Lees meer

Brochures

Kenmerken

Overdracht
Status
Te huur
Prijs
€ 100,- PER_VIERKANTE_METERS_PER_JAAR
Servicekosten
€ 0,- PER_VIERKANTE_METERS_PER_JAAR
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
1988
Bouwjaar toelichting
Indeling
Soort Object
Kantoorruimte
Totale oppervlakte
657 m2
Oppervlakte kantoorruimte
657 m2
Overig
In units vanaf
250 m² kantoorruimte
Locatie
IN_WOONWIJK, OVERIG
Aantal verdiepingen
1
Energieklasse
B
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed
Lees meer