Scroll Top

4382 AC Vlissingen

Boulevard Bankert 308

€ 1.450,- p/m.

Representatieve kantoorruimte op TOP-locatie aan de Boulevard. Als u wilt ondernemen op een locatie waar uw kantoor het visitekaartje moet zijn, is dit zeker een uitgelezen mogelijkheid.

Omliggende bedrijven zijn onder meer Fletcher hotels, Aerssens & Partners makelaars, 't Smoske (Belgische belegde broodjes), een paar restaurants, Riemens & De Bruin accountants enz. Een royale mix van ondernemers.

Parkeren kan op korte afstand op het achtergelegen gemeentelijk parkeerterrein met een parkeervergunning (door het bedrijf zelf aan de vragen bij de gemeente) of betaald parkeren. Vrij parkeren is op loopafstand.

De indeling is als volgt:
Entree aan de Boulevardzijde die de grote open kantoorruimte optisch in 2 delen verdeeld. De kantoorruimte is ca 50 m² groot. Erachter is een afgesloten kantoorkamer en verder is er een opslag, een ruimte met een kitchenette, doorloop naar sanitaire ruimte met fonteintje en toilet en opslagruimte.

De totale BVO is 89 m²
De VVO bedraagt 82 m²

Voorzieningen en oplevering
- Inclusief:
o vaste vloerbedekking
o Systeemplafonds
o Verlichtingsarmaturen
o Entreehal met schuifdeur
o Kitchenette
o Nette sanitaire voorzieningen

De administratieve zaken benoemd:
Het papierwerk:
Gebruik:
Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden als kantoor, voor detailhandel, maatschappelijk gebruik en lichte horeca.
In de huurovereenkomst zal het gebruik nader worden gespecificeerd en voor partijen bindend worden vastgelegd. Verhuurder zal daarbij altijd een beslissende stem hebben in de keuze van de huurder.

Servicekosten:
Servicekosten zijn niet van toepassing.

Energiekosten:
U sluit zelf een contract af met een energieaanbieder
Huurcontract:
Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit.

Huuringangsdatum:
In overleg, op korte termijn mogelijk.

Duur contract:
In beginsel 5 jaar met een optietermijn van wederom 5 jaar.

Verlenging:
Indien de huurovereenkomst niet of niet tijdig is opgezegd wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar.

Beëindiging:
Beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.

Huurprijsbetaling:
De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs en eventueel voorschot energie en de hierover verschuldigde omzetbelasting. De betaling dient per maand voorafgaand aan de betreffende huurperiode te worden voldaan.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex-cijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens. Deze gegevens worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting:
Conform het gehanteerde model van huurovereenkomst, opteren partijen voor een met BTW belaste verhuur, waarbij huurder verklaart dat huurder het gehuurde voor tenminste 90% blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW. Indien terzake van de BTW een volmacht moet worden afgegeven door huurder, zal hij deze binnen 2 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst in het bezit stellen van verhuurder/beheerder. Indien, door een te late indiening ervan, de belastingdienst sancties oplegt, zijn de consequenties voor rekening van huurder.

Zekerheidstelling:
Door huurder dient een bankgarantie te worden verstrekt ter grootte van een kwartaalverplichting, dat wil zeggen huur en BTW als waarborg voor het nakomen van haar verplichtingen. In plaats van een bankgarantie kan ook een waarborgsom worden gestort bij verhuurder.

Wij komen ook graag in contact met de relatiemanager van de bank van huurder of diens accountant als we een stukje onderbouwing willen om de kwaliteit van huurder te toetsen.

Deze aanbieding geschiedt sans prejudice. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend en voor eventuele onjuistheden zijn zowel verhuurder als wij, als makelaar niet aansprakelijk.
De verhuurder behoudt zicht het recht van gunning voor.

De verhuur is een collegiale samenwerking tussen Aerssens & Partners makelaars en Theelen & Partners makelaars. Bezichtigingen vinden slechts plaats na afspraak. Het zelf benaderen van de zittende huurder en het zelf bezoeken van de locatie wordt niet op prijs gesteld.?

Lees meer

Brochures

Kenmerken

Overdracht
Status
Te huur
Prijs
€ 1.450,- p/m.
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
1988
Bouwjaar toelichting
Indeling
Soort Object
Kantoorruimte
Totale oppervlakte
89 m2
Oppervlakte kantoorruimte
89 m2
Overig
In units vanaf
89 m² kantoorruimte
Locatie
IN_WOONWIJK, OVERIG
Aantal verdiepingen
2
Energieklasse
D
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed
Lees meer