Scroll Top

4374 EE Zoutelande

Duinweg 12

€ 1.950,- p/m.

Aerssens & Partners makelaars biedt aan:

UNIEKE AAN DE KUST VAN ZOUTELANDE
Gelegen aan de voet van de Zoutelandse duinen enerzijds en aan de winkel- en horecapassage van de Duinweg anderzijds bieden wij u dit zelfstandige horeca-object aan.
Het bevindt zich aan het begin van het bruisende centrum van Zoutelande en dichtbij alle voorzieningen.

We verhuren dit object voor ca. 3 jaar (eventuele andere perioden te bespreken) en we verhuren het object as-it-is. Dat betekent dat u het huurt zoals het er staat met alle mogelijkheden, voorzieningen en eventuele gebreken. De aanwezige roerende zaken (alle horeca-apparatuur en inventaris ) kunt u "om niet" gebruiken.

Het complex beschikt over 2 eigen parkeerplaatsen eneen royaal zonneterras voor de horeca
De gebouwen zijn verdeeld over twee percelen, waarbij het restaurant tot nummer 12+12A behoren. Onder nummer 14 behoort de vakantiewoning, parkeerplaatsen en het terras.

Indeling:
Restaurant: entree, zitgedeelte met ca. 50 couverts, bar met toebehoren, toiletruimte, keuken met diverse apparatuur zoals koelingen, gasfornuizen, ovens, en spoelkeuken. er is een overdekte gang vanuit de keuken en restaurant. Daarmee kom je direct op het buitenterras (met overkapping, elektrisch bedienbaar).

Omgeving: Zoutelande is een dorp en badplaats in de provincie Zeeland in de streek Walcheren. Slechts een smalle rij duinen en een dijk scheiden het dorp van het water van de Westerschelde. Voor de meeste families een fijne badplaats met brede duinen en de unieke promenade. De zon schijnt nergens zo vaak in Nederland als in dit gebied. De reden hiervan is dat het strand van Zoutelande het enige strand in Nederland is dat naar het zuiden gelegen is. Op loopafstand liggen de terrasjes, de winkels en de restaurants en alle andere basisvoorzieningen.

ALGEMEEN:
Gebruik: Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden als winkelruimte t.b.v. detailhandel in de zin van ex artikel
7:290 BW. In de huurovereenkomst zal het gebruik nader worden gespecificeerd en voor partijen bindend worden vastgelegd.

De huurprijs is exclusief kosten voor onder meer gas, water en elektra, alsmede eventuele gebruikers gerelateerde
belastingen als baatbelasting, precario e.d.

Huurcontract: Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art.
7:290 BW dan wel &:301 WB. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit.

Ingangsdatum contract: Kan op korte termijn

Duur contract:
Optie 1: Maximaal 2 jaar. Kortlopende huurovereenkomst conform artikel 7:301 BW een huurovereenkomst sluiten voor twee jaar of korter

Optie 2: Huurovereenkomst, conform artikel 290 BW, waarbij aan de Kantonrechter een verzoek zal worden gedaan voor toestemming om korter dan 5 jaar te verhuren.
De reden hiervan is dat de locatie onderwerp en onderdeel is van een her-ontwikkeling en dat na het verkrijgen van een definitieve vergunning het pand her-ontwikkeld wordt. Huurder is hiervan op de hoogte en onthoudt zich hierbij van om eigenaar/verhuurder tegen te werken in dit proces.

Opzegtermijn: 6 Maanden voor einde huurtermijn.

Betalingstermijn: Indien niet anders wordt overeengekomen, per kalendermaand bij vooruitbetaling, voor het eerst op datum oplevering.

Zekerheidsstelling: Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal door huurder aan verhuurder een bankgarantie ten bedrage van 3 maanden huur, vermeerderd met het bedrag aan servicekosten voor deze periode en B.T.W. worden afgegeven.

Huurprijsindexering: Jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na de huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks aangepast op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle Huishoudens. (basis 2006 = 100). Deze gegevens worden gepubliceerd door het Centraal Buro voor de Statistiek.

Opleveringsniveau: Het gehuurde wordt opgeleverd in die staat waarin het gehuurde zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt.
Verhuurd wordt uitsluitend indien hier niet expliciet van is afgeweken het casco, te weten: Kale bouwvloer, bouwplafond, bouwmuren, aansluitpunten voor natte groep energiemeters en winkelpui.
Alle andere aanwezige zaken (door huurder of vorige huurders aangebracht) behoren uitdrukkelijk niet tot het gehuurde, maar kunnen "om niet" worden gebruikt door huurder
Huurder heeft hiervoor een zelfstandige onderhouds- en/of vervangingsplicht.

Aanvaarding: In overleg

Voorbehouden:
- De nieuwe huurder behoeft de goedkeuring van de verhuurder.
- De nieuwe huurder dient over goede financiële antecedenten te beschikken
- Huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen voor het exploiteren van een onroerende zaak.
- Elke bouwkundige aanpassing of verandering aan, in of om het pand dient vooraf schriftelijk aan de verhuurder te worden gevraagd en behoeft diens goedkeuring. Ook dient de aanpassing of verbouwing te voldoen aan de redelijke eisen van welstand volgens het toetsingskader van de gemeente Goes.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en zowel de eigenaar, beheerder als makelaar erkennen voor eventuele onjuistheden geen aansprakelijkheid.?

Bestemming: Het geheel valt onder het bestemmingsplan ‘Gemeente Veere’ dat is vastgesteld op 21 april 2011. De bestemming is ‘Horeca’ en deze gronden zijn bestemd voor:
a. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 1c': horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1c van de Staat van Horeca-activiteiten;
c. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2': horecabedrijven uit categorie 1a, 1b, 1d en 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
d. bedrijfswoningen, daaronder begrepen de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalig bedrijfsmatige activiteiten;
e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals laad- en losruimte, parkeervoorzieningen, groen, water, erven, tuinen en nutsvoorzieningen.

Lees meer

Kenmerken

Overdracht
Status
Te huur
Prijs
€ 1.950,- p/m.
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
1920
Bouwjaar toelichting
Indeling
Soort Object
Horeca
Totale oppervlakte
120 m2
Perceeloppervlakte
582 m2
Oppervlakte horeca
120 m2
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen
3
Overig
Locatie
WINKELGEBIED_STADSCENTRUM, WIJKWINKELCENTRUM
Onderhoud binnen
Redelijk
Onderhoud buiten
Redelijk
Lees meer