Scroll Top

4338 PL Middelburg

Herculesweg 22

€ 15.500,- p/j.

Op een prominente, goed zichtbare locatie -aan de entree van bedrijventerrein Arnestein- gelegen zeer representatieve bedrijfsruimte met een begane grondoppervlak van circa 150 m² en circa 100 m² verdiepingsvloer. De ruimte is deels in gebruik als opslagruimte en grotendeels als kantoorruimte ingericht.

Indeling:
Begane grond:
Fraaie ontvangsthal met toegang tot de kantoorruimte op de begane grond en de trapopgang naar de etage.
Ruime kantoortuin met systeemplafond, verlichting en airconditioning. Dames-/herentoilet met fonteintje. Magazijn-/archiefruimte. Opslagruimte/goederenontvangst achter sectionaldeur.

Eerste etage:
Open kantoortuin voorzien van systeemplafonds, tl-verlichting en airconditioning. Kantoorkamer en kantine met keukenblok. Kleine opslagruimte met open verbinding naar de opslagruimte/goederenontvangst op de begane grond.

Locatie:
Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein Arnestein te Middelburg.

Huurprijs:
€ 15.500,-- per jaar vrij van BTW.
De huurprijs is exclusief kosten voor onder meer gas, water en elektra, alsmede eventuele gebruikers gerelateerde belastingen als baatbelasting, precario e.d.

Gebruik:
Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden. De vestiging van detailhandelsbedrijven, horecabedrijven en zelfstandige kantoorvestigingen is niet toegestaan.
In de huurovereenkomst zal het gebruik nader worden gespecificeerd en voor partijen bindend worden vastgelegd.

Servicekosten:
Servicekosten zijn niet van toepassing.

Energiekosten:
Energiekosten zullen door de toeleverende bedrijven rechtstreeks bij huurder in rekening worden gebracht.

Huurcontract:
Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit.

Huuringangsdatum:
In overleg, beschikbaar per direct.

Duur contract:
5 jaar, andere termijnen in overleg.

Verlenging:
Indien de huurovereenkomst niet of niet tijdig is opgezegd wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar.

Beëindiging:
Beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.

Huurprijsbetaling:
De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs en de hierover verschuldigde omzetbelasting. De betaling dient per maand voorafgaand aan de betreffende huurperiode te worden voldaan.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex-cijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens. Deze gegevens worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting:
Conform het gehanteerde model van huurovereenkomst, opteren partijen voor een met BTW belaste verhuur, waarbij huurder verklaart dat huurder het gehuurde voor tenminste 90% blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW.
Indien terzake van de BTW een volmacht moet worden afgegeven door huurder, zal hij deze binnen 2 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst in het bezit stellen van verhuurder/beheerder.
Indien, door een te late indiening ervan, de belastingdienst sancties oplegt, zijn de consequenties voor rekening van huurder.

Zekerheidstelling:
Door huurder dient een waarborgsom te worden verstrekt ter grootte van een kwartaalverplichting, als waarborg voor het nakomen van haar verplichtingen.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt opgeleverd in die staat waarin het gehuurde zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt. Verhuurd wordt uitsluitend indien hier niet expliciet van is afgeweken het casco.

Lees meer

Brochures

Kenmerken

Overdracht
Status
Verhuurd
Prijs
€ 15.500,- p/j.
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
1999
Bouwjaar toelichting
Indeling
Soort Object
Bedrijfsruimte
Totale oppervlakte
250 m2
Oppervlakte bedrijfsruimte
100 m2
Oppervlakte kantoorruimte
150 m2
Overig
Locatie
BEDRIJVENTERREIN
Aantal verdiepingen
2
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed
Lees meer