Scroll Top

4338 PX Middelburg

Hertzweg 4c

€ 209.500,- k.k.

Aerssens& Partners biedt aan:
Een nette, moderne bedrijfsruimte met een vloeroppervlak van ca. 124 m² BV), alsmede parkeergelegenheid aan de voorzijde.
Deze hoekunit is onderdeel van een kleinschalig complex met soortgelijke bedrijfsruimtes.

Het geheel is goed gebouwd met eerste klas materialen. Er is een geheel onderheide afgevlinderde betonvloer, metalen kolommen en liggers en de gevels zin geïsoleerde en beklede panelen. Het dak is eveneens voorzien van isolatie. De kunststof kozijnen met raampartij en entreedeur is voorzien van isolerende beglazing.

Indien u meer ruimte wenst in de unit is met een eenvoudig aan te brengen verdiepingsvloer extra gebruiksoppervlakte te creëren. De unit beschikt over een meter
LOCATIE:
De locatie aan de Hertzweg is gelegen op het bedrijventerrein Arnestein, een goed geoutilleerd bedrijventerrein aan
de rand van Middelburg. Op het bedrijventerrein zijn onder andere vele toeleveringsbedrijven gevestigd.
De Hertzweg is een zijstraat van de Ampèreweg, welke één van de twee ontsluitingswegen van het bedrijventerrein is.
Daardoor ligt deze locatie op een eenvoudig te bereiken plaats. De Ampèreweg komt direct uit op de vernieuwde
provinciale weg N57 met uitstekende ontsluitingen richting snelweg A58, het Walcherse achterland, de Bevelanden en
Schouwen-Duiveland.

ENKELE PLUSPUNTEN VAN DE UNITS:
-Eigen voorterrein. Zie plattegrond
-Onderheide afgevlinderde betonvloer 1000 kg/m2
-6,20 meter hoogte
-Nieuwe en onderhoudsarme materialen
-Volledig geïsoleerd
-Variërend oppervlak
-Perfect bereikbaar
-Representatieve pui

Bestemmingsplan Arnestein
Bestemmingsomschrijving
De voor Bedrijventerrein (BT) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 tot en met 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 tot en met 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 tot en met 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 tot en met 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.2': bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 tot en met 5.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 17': tevens voor een dagrecreatieve voorziening in de vorm van een kartbaan;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - 1': tevens voor een dagrecreatieve voorziening in de vorm van een dierentuin;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - perifere detailhandel': tevens voor perifere detailhandel;
ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg': uitsluitend een verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg;
ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats': tevens voor een laad- en losplaats;
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': tevens voor een bedrijfswoning;
ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens voor een zelfstandig kantoor;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 9': tevens voor twee dienstwoningen;
ter plaatse van de aanduiding 'opslag': uitsluitend opslag van goederen;
ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': tevens voor de bescherming van industrieel erfgoed;
detailhandel in auto's, boten en caravans;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen;
ter plaatse van de volgende aanduidingen een bedrijf met SBI-code:
aanduiding SBI-code
specifieke vorm van bedrijf - 8 6024
specifieke vorm van bedrijf - 11 5152.1 en 5152.2/.3
specifieke vorm van bedrijf - 12 281.1
specifieke vorm van bedrijf - 13 518.1
specifieke vorm van bedrijf - 14 281.1
specifieke vorm van bedrijf - 15 372A1
specifieke vorm van bedrijf - 16 29.2
specifieke vorm van bedrijf - 17 518.2
specifieke vorm van bedrijf - 18 25.2
specifieke vorm van bedrijf - 19 45.2
specifieke vorm van bedrijf - 20 5152.2
specifieke vorm van bedrijf - 21 6024 en 361.1
specifieke vorm van bedrijf - 22 315
specifieke vorm van bedrijf - 23 2466

Het perceel:
De te verkopen bedrijfsunit en onderliggende grond en voorterrein zijn nu nog onderdeel van een groter perceel. De te verkopen kavel met opstallen zal nog definitief uitgemeten dienen te worden.  Genoemde oppervlakte van de kavel is een schatting.

Aanvaarding:
Deze bedrijfsunit is leeg en beschikbaar voor gebruik ca. juni 2023. Tot die periode is de bedrijfsunit verhuurd. Het behoort tot de mogelijkheden de bedrijfsruimte nu te kopen en dat u de verhuurafspraken en daarmee ook de huurpenning over neemt. U bent dat tot de periode dat de bedrijfsunit leeg opgeleverd wordt de verhuurder.

Algemeen:
Waarborgsom/bankgarantie
Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koper, kan de verkoper in de koopovereenkomst een artikel laten opgenomen waarbij de koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom te storten op de derdengeldrekening van de notaris. Deze waarborgsom bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht op de koopsom. In plaats van een waarborgsom kan ook een bankgarantie gesteld worden. Deze kosten zijn voor rekening van de koper.

Fiscaal:
Voor een belaste levering kan geopteerd worden. De koopsom zal in 2022 worden belast met 8% overdrachtsbelasting. De koopsom wordt v.a. 1 januari 2023 belast met 10,4% overdrachtsbelasting.

Koopovereenkomst:
Koopovereenkomst op basis van NVM model.

Eventuele bijkomende kosten voor de koper
Indien koper een notaris kiest die verder dan 20 kilometer van het verkochte gevestigd is, dan zullen de kosten voor een eventuele volmacht voor verkoper voor rekening van koper zijn, indien verkoper er vanwege de afstand voor kiest niet bij de eigendomsoverdracht aanwezig te zijn.

Meldingsplicht verkoper
De verkoper van een woning heeft een meldingsplicht. De koper mag daarom verwachten dat de informatie die door de verkoper wordt verstrekt, correct is.

Onderzoeksplicht koper
De koper van een woning heeft een onderzoeksplicht. Dit betekent dat de koper zelf onderzoek dient te verrichten naar de diverse zaken die van belang zijn bij het nemen van de juiste koopbeslissing. Wij noemen: de bouwtechnische staat van de woning, eventuele rechten en plichten die op de woning (of perceel) rusten (ook wel erfdienstbaarheden of kwalitatieve rechten/plichten genoemd), milieufactoren, omgevingsfactoren, (toekomstige) bestemmingsplannen enzovoorts. Gezien de complexe materie, met name waar het uw onderzoeksplicht betreft, raden wij u aan een “eigen” deskundige in te schakelen.

Aan de samenstelling van deze brochure is de grootste zorg besteed, waarbij de beschikbare informatie en de tekeningen de huidige situatie zo goed mogelijk weergeven. (De maten kunnen afwijkend zijn en gelden slechts als indicatie). Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Zowel verkoper als onze makelaardij aanvaarden geen aansprakelijkheid, claims of andere zaken betrekking hebbende op deze opdracht.

Lees meer

Brochures

Kenmerken

Overdracht
Status
Verkocht
Prijs
€ 209.500,- k.k.
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
2015
Bouwjaar toelichting
Indeling
Soort Object
Bedrijfsruimte
Totale oppervlakte
164 m2
Perceeloppervlakte
165 m2
Oppervlakte bedrijfsruimte
124 m2
Oppervlakte terrein
40 m2
Overig
In units vanaf
124 m² bedrijfsruimte
Locatie
BEDRIJVENTERREIN
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed
Lees meer