Scroll Top

4371 GA Koudekerke

Karreveld 49

€ 325.000,- k.k.

DIT PAND IS VERKOCHT EN NIET MEER BESCHIKBAAR

Vrijstaande, heel functionele bedrijfsloods met voor- en rechts naastgelegen terrein, gelegen op het bedrijventerrein Karreveld.
Deze goed gebouwde loods heeft een BVO van 195 m² en een Netto vloeroppervlak voor de begane grond van 186 m². In de ruimte is een kantoor ingebouwd van ca. 31 m² met keukenblok (van huurder).
Voor opslag is er een verdieping aangebracht van 56 m² (14 x 4 meter).
Het pand is goed bereikbaar en op het bedrijventerrein is een mix van bedrijven actief, van zowel kleine tot grotere bedrijven.

Deze goed geïsoleerde loods (sandwichpanelen voor gevels en dak) is onder meer voorzien van:
* een meterkast met een 3 fasen stroomaansluiting (3 x 25 amp),
* een groepenkast met automatische zekeringen,
* gas-aansluiting,
* water-aansluiting,
* elektrisch bedienbare overheaddeur 5 x 5 meter
* dakvensters
* verlichting
*verdieping met houten vloer en houten trap
* loopdeur

In het pand zijn diverse zaken ter overname van de huidige huurder, zoals stellingkasten, kantoormeubilair, c.v.-installatie en keuken e.d.

De bedrijfsruimte is gelegen in het bestemmingsplangebied Gemeente Veere bedrijfsterreinen. De bestemming is bedrijven:

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven, behorende tot en met milieucategorie 3.1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, opgenomen in bijlage 1 van deze regels;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': uitsluitend bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regels;
c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': tevens bedrijven tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regels;
d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': voor één bedrijfswoning per bedrijf;
e. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus': tevens voor volumineuze detailhandel;
f. ter plaatse van de aanduiding 'gronddepot': uitsluitend voor grondopslag;
g. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens voor een zelfstandig kantoor;
h. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': uitsluitend voor opslag;
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - transport en containerbedrijf': tevens een transport- en containerbedrijf;
j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - webwinkel': tevens een webwinkel;
k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - huisarts': tevens een huisartsenpraktijk;
l. ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop': tevens voor het behoud van de betreffende molen als werktuig en als beeldbepalend cultuurhistorisch waardevol element, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.2;
m. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals laad- en losruimte, verkeer- en parkeervoorzieningen, groen, water, erven, waterhuishoudkundige voorzieningen, nuts

Gebruik:
Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden. De vestiging van detailhandelsbedrijven, horecabedrijven en zelfstandige kantoorvestigingen is niet toegestaan. In de huurovereenkomst zal het gebruik nader worden gespecificeerd en voor partijen bindend worden vastgelegd.
Autobedrijven zijn niet gewenst.

Servicekosten:
Servicekosten zijn niet van toepassing.

Energiekosten:
Energiekosten zullen door de toeleverende bedrijven rechtstreeks bij huurder in rekening worden gebracht.

Huurcontract:
Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit.
Huuringangsdatum:
In overleg, per juni beschikbaar.

Duur contract:
5 jaar, andere perioden in overleg

Verlenging:
Indien de huurovereenkomst niet of niet tijdig is opgezegd wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar.

Beëindiging:
Beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.

Huurprijsbetaling:
De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs. De betaling dient per maand voorafgaand aan de betreffende huurperiode te worden voldaan.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex-cijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens. Deze gegevens worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting:
Omzetbelasting is niet van toepassing.

Zekerheidstelling:
Door huurder dient een waarborgsom te worden verstrekt ter grootte van een maandverplichting, als waarborg voor het nakomen van haar verplichtingen.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt opgeleverd in die staat waarin het gehuurde zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt. Verhuurd wordt uitsluitend indien hier niet expliciet van is afgeweken het casco.

Voorbehoud:
Verhuur kan plaatsvinden na goedkeuring van huurder door de verhuurder.

Lees meer

Brochures

Kenmerken

Overdracht
Status
Verkocht
Prijs
€ 325.000,- k.k.
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
2010
Bouwjaar toelichting
Indeling
Soort Object
Bedrijfsruimte
Totale oppervlakte
335 m2
Perceeloppervlakte
413 m2
Oppervlakte bedrijfsruimte
195 m2
Oppervlakte terrein
140 m2
Parkeergelegenheid
Parkeerplaatsen
4
Overig
Locatie
BEDRIJVENTERREIN
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed
Lees meer