Scroll Top

4462 GS Goes

Scottweg 15-16

Prijs op aanvraag

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSUNIT AAN DE SCOTTWEG TE GOES
Door onder meer goede isolatie en vloerverwarmingsslangen zijn deze units voorbereid op de toekomst met gasloos ondernemen.

Locatie:
De locatie is gelegen op het bedrijventerrein De Poel, een goed geoutilleerd bedrijventerrein aan de rand van Goes. Dit bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar vanaf o.a. de A58, waardoor iedere bestemming in de regio moeiteloos bereikbaar is. Ook de Westerscheldetunnel naar Zeeuws-Vlaanderen en België zijn direct bereikbaar. Op één uur reisafstand is Rotterdam gelegen en op ruim een half uur rijden bereikt u Antwerpen.

Hoogwaardige afwerking:
De units worden gebouwd conform de huidige eisen (bouwbesluit) en voorzien van dak- en wandisolatie.

PLUSPUNTEN VAN DEZE UNITS:
- Onderheide afgevlinderde betonvloer 1000 kg/m2.
- Geïsoleerde vloeren. Rc 3.5
- Vloeren voorzien van vloerverwarmingslangen (excl. Verdeler en verwarmingsysteem).
- Daken geschikt voor zonnepanelen.
- Geïsoleerde wanden en daken.
- Alle units voorzien van meterkasten met nutsvoorzieningen voor elektrisch en water (excl. meters).
- Overheaddeuren 4 x 4,5 mtr. (bxh),elektrisch aangedreven inclusief afstandsbediening.
- Deze unit heeft heeft een loopdeur in de overheaddeur.
- Beide units zijn voorzien van verlichting,
- Unit nr. 9 is voorzien van een toilet.
- Mogelijkheid tot inbouw van verdiepingsvloer.
- Als optie brandslanghaspel en uitgebreidere installaties.
- Eigen terrein voor en/of naast de unit. Zie plattegrond.

Buitenterrein:
Het terrein voor de unit is verhard met klinkers. Het voorterrein behoort bij het eigendomsrecht van de unit. In de bestrating zullen de nodige straatkolken worden aangebracht.

.
HUURCONDITIES:
Huurprijs:
De huurprijs is exclusief kosten voor onder meer gas, water en elektra, alsmede eventuele gebruikers gerelateerde belastingen als baatbelasting, precario e.d.

Gebruik:
Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden. De vestiging van detailhandelsbedrijven, horecabedrijven en zelfstandige kantoorvestigingen is niet toegestaan.
In de huurovereenkomst zal het gebruik nader worden gespecificeerd en voor partijen bindend worden vastgelegd.
Autobedrijven zijn niet gewenst

Servicekosten:
Servicekosten zijn niet van toepassing.

Energiekosten:
Energiekosten zullen door de toeleverende bedrijven rechtstreeks bij huurder in rekening worden gebracht.

Huurcontract:
Alle tussen partijen overeengekomen afspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst volgens het laatste model van de Raad Onroerende Zaken betrekking hebbende op kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW. De bijbehorende algemene bepalingen maken hiervan onlosmakelijk deel uit.

Huuringangsdatum:
Per 1-5-2024.

Duur contract:
In overleg,

Verlenging:
Indien de huurovereenkomst niet of niet tijdig is opgezegd wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar.

Beëindiging:
Beëindiging van de huurovereenkomst is mogelijk tegen het einde van een huurtermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden.

Huurprijsbetaling:
De betalingsverplichting van huurder bestaat uit de huurprijs en de hierover verschuldigde omzetbelasting. De betaling dient per maand voorafgaand aan de betreffende huurperiode te worden voldaan.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindex-cijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens. Deze gegevens worden gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Omzetbelasting:
Conform het gehanteerde model van huurovereenkomst, opteren partijen voor een met BTW. belaste verhuur, waarbij huurder verklaart dat huurder het gehuurde voor tenminste 90% blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW.
Indien terzake van de BTW een volmacht moet worden afgegeven door huurder, zal hij deze binnen 2 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst in het bezit stellen van verhuurder/beheerder.
Indien, door een te late indiening ervan, de belastingdienst sancties oplegt, zijn de consequenties voor rekening van huurder.
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW-belaste verhuur.

Zekerheidstelling:
Door huurder dient een waarborgsom te worden verstrekt ter grootte van een maandverplichting, als waarborg voor het nakomen van haar verplichtingen.
Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt opgeleverd in die staat waarin het gehuurde zich per de ingangsdatum van het huurcontract bevindt. Verhuurd wordt uitsluitend indien hier niet expliciet van is afgeweken het casco.

Lees meer

Kenmerken

Overdracht
Status
Te huur
Prijs
Prijs op aanvraag
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
2020
Bouwjaar toelichting
Indeling
Soort Object
Bedrijfsruimte
Totale oppervlakte
56 m2
Oppervlakte bedrijfsruimte
56 m2
Overig
In units vanaf
56 m² bedrijfsruimte
Locatie
BEDRIJVENTERREIN
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed
Lees meer