Scroll Top

Nieuwe NHG-grens Hypotheken 2024

IMG_8384

Per 1 januari 2024 wordt de grens voor Nationale Hypotheekgarantie (NHG) opnieuw verhoogd. De nieuwe limiet voor NHG-garantie wordt vastgesteld op een woningprijs van 435.000 euro. Onder specifieke voorwaarden kunnen mensen die een huis kopen tot dat bedrag gebruikmaken van de Nationale Hypotheekgarantie. Deze garantie biedt extra financiële bescherming in situaties waarin zij onder bepaalde omstandigheden gedwongen zijn de woning te verkopen en mogelijk met een restschuld worden geconfronteerd.

Een restschuld kan ontstaan door onverwachte gebeurtenissen zoals het verlies van werk, een scheiding, of andere situaties die aanzienlijke inkomensdaling veroorzaken. In sommige gevallen is de verkoop van een woning tegen een lagere prijs dan de oorspronkelijke aanschafprijs onvermijdelijk. Als de hypotheek hoger is dan de verkoopprijs, kan er een restschuld ontstaan, wat een lastige situatie kan zijn bij het kopen van een nieuwe woning en voor het algemene levensonderhoud. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) kan mensen in dergelijke situaties onder bepaalde voorwaarden helpen. Daarom is het over het algemeen verstandig om een woning te kopen met NHG-garantie.

Het is belangrijk op te merken dat de NHG-garantie niet van toepassing is op elke woningtransactie en dat er aan bepaalde criteria moet worden voldaan. De maximale aanschafprijs van een woning, ook wel bekend als de NHG-grens, speelt hierbij een cruciale rol. In 2023 lag deze grens nog op 405.000 euro, maar vanaf 2024 wordt deze verhoogd naar 435.000 euro. Deze aanpassing van de NHG-grens is gebaseerd op factoren zoals de gemiddelde verkoopprijs van woningen in het afgelopen jaar, die in september 2023 op 422.000 euro lag. Het is ook vermeldenswaardig dat kopers die hun woning willen verduurzamen, een hypotheek onder NHG kunnen afsluiten tot een totale aanschafwaarde van 461.100 euro.

U wilt de waarde weten van uw woning. Een taxatie geeft hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie uitvoert. Dat kan bij Aerssens & Partners makelaars en taxateurs. Onze makelaars zijn ingeschreven in het register van Stichting VastgoedCert, NRVT en daarmee een gecertificeerd taxateur. Particuliere taxaties worden gevalideerd via het NWWI.

Onze makelaars ondergaan een periodieke hercertificering. Zo blijft de kwaliteit van de kennis gewaarborgd. Onze makelaars zijn dus bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

Wij hanteren tijdens het taxeren een standaard norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat alle woningtaxaties op dezelfde manier plaatsvinden.

Dankzij een database die wordt bijgehouden door 4.000 NVM makelaars, hebben wij een schat aan informatie beschikbaar. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Door scherp te zijn op de actualiteit, zijn onze makelaars zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Een van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed op een juiste wijze te bepalen.

U wilt de waarde weten van uw woning. Een taxatie geeft hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie uitvoert. Dat kan bij Aerssens & Partners makelaars en taxateurs. Onze makelaars zijn ingeschreven in het register van Stichting VastgoedCert, NRVT en daarmee een gecertificeerd taxateur. Particuliere taxaties worden gevalideerd via het NWWI.

Onze makelaars ondergaan een periodieke hercertificering. Zo blijft de kwaliteit van de kennis gewaarborgd. Onze makelaars zijn dus bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

Wij hanteren tijdens het taxeren een standaard norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat alle woningtaxaties op dezelfde manier plaatsvinden.

Dankzij een database die wordt bijgehouden door 4.000 NVM makelaars, hebben wij een schat aan informatie beschikbaar. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Door schep te zijn op de actualiteit, zijn onze makelaars zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Een van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed op een juiste wijze te bepalen.